Miejsce pamięci Sebastiana Marczewskiego

Jako przyjaciele Sebastiana Marczewskieo postanowiliśmy upamiętnić jego osobę. Wraz z Muzeum Oręża Polskiego im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Studziankach Pancernych pragniemy stworzyć miejsce pamięci tego niezwykłego człowieka. Zbieraną kwotę chcemy przeznaczyć na wykonanie gabloty upamiętniającej weterana oraz umiejscowienie skromnego pomnika w postaci głazu z tablicą pamiątkową.

Więcej informacji na: https://zrzutka.pl/8epejt