O nas

Fundacja Invictus Veteranus powstała w 2015 roku w celu poprawy wizerunku polskich weteranów misji poza granicami kraju, wsparcia weteranów poszkodowanych oraz rodzin żołnierzy poległych. 

Od tego czasu, Fundacja poszerzyła zakres swojej działalności m.in. wspierając poszkodowanych i rodziny poległych saperów w Kuźni Raciborskiej, żołnierzy poszkodowanych w trakcie służby czy borykających się z ciężkimi chorobami.  

W styczniu 2023 r., Fundacja uzyskała statut Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możecie przeznaczyć 1,5% podatku na realizowane przez nas cele.

Więcej o naszej działalności znajdziecie w zakładce „Nasz działania”, a najbardziej bieżące informację na naszym profilu na Facebooku: www.facebook.com/weteranom

Cele Fundacji:

 1. Poprawa wizerunku polskich weteranów z misji poza granicami kraju.
 2. Poprawa warunków życia weteranów, ze szczególnym uwzględnieniem rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju.
 3. Poprawa warunków życia rodzin poległych żołnierzy.
 4. Upowszechnienie i utrwalenie postaw patriotycznych w społeczeństwie polskim.
 5. Promocja historii oręża polskiego.
 6. Pomoc żołnierzom lub byłym żołnierzom oraz ich rodzinom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Pomoc społeczna.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych.
 2. Organizowanie wszelakich aukcji oraz zbiórek.
 3. Zdobywanie funduszy i środków materialnych od instytucji i osób tak prawnych, jak i fizycznych.
 4. Organizowanie i finansowanie pomocy dla potrzebujących weteranów oraz rodzin poległych żołnierzy.
 5. Promowanie pomocy dla weteranów w formie wszelakich ulg i zniżek.
 6. Współpraca z administracją publiczną dla wsparcia działalności statutowej fundacji.
 7. Wymiana doświadczeń, informacji oraz udzielanie wszelakiej pomocy innym krajowym organizacjom o podobnym charakterze i celach.
 8. Współpraca przy finansowaniu pomocy z innymi organizacjami o podobnym charakterze i celach.
 9. Wymiana doświadczeń, informacji oraz inna współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i celach.
 10. Prowadzenie wszelakiej działalności edukacyjnej.
 11. Prowadzenie innych działań w celu poprawy wizerunku polskich weteranów oraz pomocy dla weteranów i rodzin poległych.