Stan zbiórek Pomoc dla Spadochroniarza na dzień 30.11.2021 r.

Licytacje dla Grzegorza Zawadzkiego – 25411,60 zł:
– sfinansowano rehabilitację na kwotę 4500 zł;
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 11487 zł.
 
Licytacje dla Kamila Czepczora – 11208,73 zł:
sfinansowano koszty leczenia i rehabilitacji na kwotę 8900 zł.
 
Licytacje dla Jacka Matysiaka Flyshark – 2734,38 zł:
sfinansowano koszty leczenia na kwotę 1910 zł.
 
Dziękujemy za Wasze wsparcie!