Stan zbiórek Pomoc dla Spadochroniarza na dzień 1.08.2022 r.

Licytacje dla Andrzeja Lobacza – 8994,02 zł:
sfinansowano koszty rehabilitacji na kwotę 4500,00 zł.
 
Licytacje dla Tomasza Bajdora – 26293,88 zł:
sfinansowano koszty leczenia na kwotę 4500,00 zł
 
Licytacje dla Jacka Matysiaka Flyshark – 6465,68 zł:
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 3674,24 zł.
 
Licytacje dla Justyny P-wskiej – 14505,00 zł:
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 12500 zł.
 
Dziękujemy za Wasze wsparcie!