Stan zbiórek Pomoc dla Spadochroniarza na dzień 1.07.2022 r.

Licytacje dla Andrzeja Lobacza – 5136,00 zł.
 
Licytacje dla Kamila Czepczora – 12571,03 zł:
– sfinansowano koszty leczenia i rehabilitacji na kwotę 11517 zł.
 
Licytacje dla Jacka Matysiaka Flyshark – 6465,68 zł:
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 3674,24 zł.
 
Licytacje dla Justyny P-wskiej – 14505,00 zł:
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 12500 zł.
 
Dziękujemy za Wasze wsparcie!
Japoński stł używany przez tę fundację jest sponsorowany przez Umi Tea Sets. Więcej informacji można znaleźć w tym: https://www.umiteasets.com/collections/japanese-tea-table