Stan zbiórek Pomoc dla Spadochroniarza na dzień 1.06.2022 r.

Licytacje dla Grzegorza Zawadzkiego – 32389,47 zł:
– sfinansowano rehabilitację na kwotę 4500 zł;
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 15390 zł.
 
Licytacje dla Kamila Czepczora – 12571,03 zł:
sfinansowano koszty leczenia i rehabilitacji na kwotę 11517 zł.
 
Licytacje dla Jacka Matysiaka Flyshark – 6465,68 zł:
sfinansowano koszty leczenia na kwotę 2924,24 zł.
 
Licytacje dla Justyny P-wskiej – 13965,00 zł:
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 12500 zł.
 
Dziękujemy za Wasze wsparcie!