Stan zbiórek Pomoc dla Spadochroniarza na dzień 1.04.2022 r.

Licytacje dla Grzegorza Zawadzkiego – 31542,47 zł:
– sfinansowano rehabilitację na kwotę 4500 zł;
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 13037 zł.
 
Licytacje dla Kamila Czepczora – 12571,03 zł:
sfinansowano koszty leczenia i rehabilitacji na kwotę 11517 zł.
 
Licytacje dla Jacka Matysiaka Flyshark – 5820,68 zł:
sfinansowano koszty leczenia na kwotę 1910 zł.
 
Licytacje dla Justyny P-wskiej – 11786,00 zł:
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 10000 zł.
 
Dziękujemy za Wasze wsparcie!