Stan zbiórek Pomoc dla Spadochroniarza na dzień 1.03.2022 r.

Licytacje dla Grzegorza Zawadzkiego – 31291,47 zł:
– sfinansowano rehabilitację na kwotę 4500 zł;
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 13037 zł.
 
Licytacje dla Kamila Czepczora – 12255,03 zł:
sfinansowano koszty leczenia i rehabilitacji na kwotę 11517 zł.
 
Licytacje dla Jacka Matysiaka Flyshark – 5640,68 zł:
sfinansowano koszty leczenia na kwotę 1910 zł.
 
Licytacje dla Justyny P-wskiej – 8329 zł:
– sfinansowano koszty leczenia na kwotę 5000 zł.
 
Dziękujemy za Wasze wsparcie!