Polska jedzie na INVICTUS GAMES!!!

Invictus Games

Informujemy, iż Minister Obrony Narodowej Pan Antoni MACIEREWICZ wyraził zgodę na udział w przedsięwzięciu sportowym dla weteranów poszkodowanych Invictus Games (IG). Jest to przedsięwzięcie międzynarodowe, cykliczne – coroczne, w 2018r odbywające się w Sydney -Australia, w okresie pomiędzy 18 a 29 października.
ZAPRASZAMY do udziału rannych i poszkodowanych weteranów, tych z małym i dużym uszczerbkiem na zdrowiu, tych dla których sport jest codziennością oraz tych dla których sport może być nowym wyzwaniem. Ważny jest udział oraz wspólne przebywania….
Więcej informacji na naszej stronie www: http://centrum-weterana.mon.gov.pl/pl/79.html

Invictus Games