Cele

Głównym celem organizacji jest poprawa wizerunku polskich weteranów z misji poza granicami kraju. Fundacja posiada również inne cele, które są blisko związane z ideą wspierania weteranów.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa warunków życia weteranów, ze szczególnym uwzględnieniem rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju.
  2. Poprawa warunków życia rodzin poległych żołnierzy.
  3. Upowszechnienie i utrwalenie postaw patriotycznych w społeczeństwie polskim.
  4. Promocja historii oręża polskiego.
  5. Pomoc żołnierzom lub byłym żołnierzom oraz ich rodzinom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.