119 bohaterów!

W misjach poza granicami kraju od 1952 r. zginęło 119 polskich żołnierzy. To oznacza, że 119 rodzin straciło swoich najbliższych dla Polski. 14 września pobiegniemy dla bohaterów, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny i oddamy cześć ich rodzinom!